Prototype-produksjon, problemløsing og kreativt verksted

Vår kanskje beste egenskap er at vi er utrolig kreative og løsningsorienterte!
Firmaet vårt har gjennom årene bygget opp høy og bred kompetanse innen flere fagområder, og ser ofte muligheter der andre ser problemer.
Har du en ide? Kom til oss med den, så skal vi være med og gjøre den enda bedre.
Vi kan bistå med bygging av prototyper og modeller, samt være med på den kreative prosessen.